ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

AİLE HUKUKU
Nişanlanmadan kaynaklanan davalar, evlenmeye izin, boşanma, nafaka ve nafaka artırımı davaları.
Evlat edinme, nesep, vesayet, velayet davaları, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi davaları.

MİRAS HUKUKU
Tenkis, muris muvazaası nedeniyle hukuki işlemin iptali davaları, terekeye temsilci atanması, miras taksim sözleşmesi, mirasta denkleştirme davaları.

EŞYA HUKUKU
Menkul eşyaların mülkiyeti ve zilyetliğinden kaynaklanan davalar, tapu iptali ve tescil davaları, tapu kaydının tashihi ortaklığı giderilmesi.

TİCARET HUKUKU
Ticari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, haksız rekabet Şirketlerin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan davalar.
Kıymetli evrakın iptali, geri alımı, menfi tespit davaları.

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, tescilin korunması ve silinmesi davaları, telif haklarından kaynaklanan davalar.

İŞ HUKUKU
Hizmet aktine dayanan kıdem ve ihbar tazminatı ücret alacağı davaları, hizmet tespiti davaları, iş kazalarında kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.

İCRA İFLAS
İhtiyati haciz, İcra takibi, iflas takibi, icra takibinden kaynaklanan itirazın iptali, itirazın kaldırılması, icra memurunu muamelesini şikayet, istihkak, tasarrufun iptali davaları.

BORÇLAR HUKUKU
Alacak davaları, sözleşmelerin ifa edilmemesinden kaynaklanan zarar ziyan davaları, kira sözleşmelerinden kaynaklanan tahliye aktin feshi davaları, hazsız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.

CEZA HUKUKU
Hazırlık aşamasından son soruşturma aşamasına kadar taraf vekilliği.

İDARE HUKUKU
İdari işlemlerin iptali davaları ve idari işlemlerden kaynaklanan tam yargı davaları.

DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
- Şirketler için hukuk müşavirliği.
- Hukuki danışmanlık hizmetleri.
- Sözleşme hazırlanması.